Přeskočit hlavní menu
Logo PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
příspěvková organizace

Operační program ERASMUS+

mehealth.jpg

Pedagogicko - psychologická poradna je partnerskou organizací projektu Supporting mental health of young people in the era of coronavirus (ME-Health).

erasmus-plus.ec.europa.eu

msk.cz/cs/temata/eu/supporting-mental-health-of-young-people-in-the-era-of-coronavirus-me-health

Jako školské poradenské zařízení se, mimo běžné činnosti (nejčastěji diagnostika vývojových poruch učení a chování, poradenství apod.), profesionalizujeme i v rámci soudobých trendů ve vzdělávání a jiných změn, zasahujících do vzdělávacího procesu. Proto jsme se zapojili do mezinárodního projektu ERASMUS+ / ME-HEALTH, který se zabývá dopadem postcovidových následků do vzdělávání žáků ve školách, včetně psychických dopadů.

V říjnu se náš tým vydal do vzdáleného rakouského Grazu (Štýrský Hradec), kde se na 2. setkání spolupodílel s partnery z Polska, Rakouska, Francie a Nizozemska na tvorbě první části metodického materiálu zaměřeného na výše zmíněnou problematiku. Ta bude následně dostupná nejen pedagogickým pracovníkům, ale také široké veřejnosti tak, aby v případě nastání podobně společenské krize, nebyl vzdělávací systém zatížen v takové míře a byla zajištěna připravenost učitelů i žáků. O všem dalším Vás budeme informovat a na finální produkt se můžete už teď těšit.

Za tým PPP Bruntál Mgr. Žaneta Ridl, speciální pedagog, zástupce ředitele

foto01.jpg

foto02.jpg

foto03.jpg