Přeskočit hlavní menu
Logo PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
příspěvková organizace

Metodik prevence

Mgr. et Mgr. Standa Toman

E-mail: toman@pppbruntal.cz 

Telefon: 554 714 724

konzultační hodiny: pondělí, od 8:00 do 15:30, po telefonické dohodě i jiný den

(možno dohodnout i na našem odloučeném pracovišti v Krnově, příp. přímo na škole)


Telefoní čísla pomoci pro: 

 Národní strategie primární prevence rizikového chování na 2019 - 2027

 MŠMT -  Metodické dokumenty (doporučení a pokyny)

 MŠMT -  Aktualizované přílohy Metodického doporučení - Alkohol, Návykové látky, Tabák

 OŠMS KÚ MsK - Prevence rizikového chování u dětí a mládeže

 OŠMS KÚ MsK - Odborné publikace a webové stránky s preventivními materiály

 Standardní úkoly ŠMP dle vyhlášky č. 72/2005 Sb.