Přeskočit hlavní menu
Logo PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
příspěvková organizace

Operační program ERASMUS+

mehealth.jpg

Pedagogicko - psychologická poradna je partnerskou organizací projektu Supporting mental health of young people in the era of coronavirus (ME-Health).

erasmus-plus.ec.europa.eu

msk.cz/cs/temata/eu/supporting-mental-health-of-young-people-in-the-era-of-coronavirus-me-health

První setkání projektového týmu se uskutečnilo v Ostravě ve dnech 26. – 27. 4. 2022. Zástupci z 11 partnerských organizací z celkem 5 evropských zemí, České republiky, Polska, Rakouska, Francie a Nizozemí, diskutovali o realizaci celého projektu v nadcházejících dvou letech. Náplní tohoto projektu budou především krátkodobé odborné stáže zaměřené na výměnu informací k řešení covidové krize v jednotlivých partnerských regionech nebo aktivity podporující sdílení získaných informací, závěrů a navržených řešení mezi všechny subjekty v jednotlivých krajích, které se s těmito problémy dětí a mládeže potýkají. Cílem projektu je také vytvoření příručky, která bude sumarizovat všechny zjištěné problémy a předkládat návrhy na jejich řešení.

msk.cz/cs/kraj/mezinarodni/mezinarodni-projekt-pomuze-najit-zpusoby--jak-pomoci-detem-vyporadat-se-s-nasledky-doby-covidove