Přeskočit hlavní menu
Logo PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
příspěvková organizace

Informace pro školy

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jako učitelé (ale i rodiče) máte za sebou nesmírně náročné období, proto si vás dovoluji za celý tým naší poradny požádat o shovívavost k přístupu k dětem, které se vrací do školních lavic. Jisté procento žáků, do této doby bezproblémových, se může v nejbližším období potýkat se ztrátou pracovního tempa, se zhoršeným soustředěním, bude si muset znovu zvykat na vyučovací i školní režim. Nedají se proto vyloučit vzdělávací obtíže ani potíže s chováním. Po tak dlouhodobém výpadku plnohodnotného vzdělávacího i socializačního vlivu školy, prosíme, děti krátce po návratu do školy netestujte, nezkoušejte, ani se s nimi nesnažte látku "dohnat" v co nejkratší možné době. Pracovní i psychický propad dětí by se tímto mohl jen zhoršit a v důsledku jejich frustrace a dlouhodobého zatížení jejich rodičů, by vám tak mohlo přibýt víc práce. Jsme přesvědčeni, že ve většině případů budou potíže pouze přechodného charakteru a děti není třeba okamžitě posílat k vyšetření v ŠPZ. K návratu do normálního režimu jim pravděpodobně pomůže to, co nám všem - trpělivost a vstřícný, klidný přístup. Pokud přece je uznáte za vhodné, aby nastalé obtíže řešili rodiče s námi, můžete jim doporučit možnost konzultace u nás (rodiče se k této konzultaci, která probíhá bez přítomnosti dítěte, mohou telefonicky objednat sami, bez nutnosti zasílání žádosti ze školy).

Současně vám nabízíme možnost krátkých metodických akcí pro Vaše "sborovny" s tématikou

  • pedagogické zjištění školy (jak zpracovat zprávu školy o žákovi, jaké nosné informace do ní uvést),
  • možnosti a formy jednotlivých stupňů podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • formy spolupráce školského poradenského zařízení se školami (resp. pedagogy),
  • atd. (dle vašich potřeb).

Samozřejmě stále platí naše nabídka pro všechny pedagogické pracovníky, kteří nás mohou kdykoliv (po předběžné telefonické domluvě) navštívit a vše potřebné s námi osobně prokonzultovat.

Prosím, seznamte s obsahem tohoto mailu i vaše pedagogické týmy.