Přeskočit hlavní menu
Logo PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
příspěvková organizace

Informace pro školy

NIDV nabízí vzdělávací programy, které se zaměřují zejména na zvyšování kompetencí pedagogů pro práci s dětmi/žáky-cizinci. Kromě školících akcí se nově akcentuje přímá metodická, informační a organizační pomoc školám. Ve spolupráci s externími spolupracovníky se organizace podílí na metodickém a organizačním řešení konkrétních případů dětí / žáků - cizinců ve školách.


META, o.p.s. - Podpora pro ředitele škol, třídní učitele, koordinátory vzdělávání cizinců, výchovné poradce či metodiky prevence. Dozvíte se zde, jak funguje integrace cizinců do českého vzdělávacího systému, a to na úrovni státu, škol i dalších organizací.