Přeskočit hlavní menu
Logo PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
příspěvková organizace

Logo MSK

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Logo příspěvková organizace MSK

Nepřehlédněte

Výběrové řízení / Sdílený ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

02.01.2024Mgr. Miroslav Piňos

Operační program Jan Amos Komenský ​ Více ->

Výběrové řízení / Sdílený ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

02.01.2024Mgr. Miroslav Piňos

Operační program Jan Amos Komenský Více ->

Aktuality

Provoz v období prázdnin

04.06.2024Mgr. Miroslav Piňos

Více ->

Operační program ERASMUS+

26.11.2023Mgr. Miroslav Piňos

Partnership in the program ME-HEALTH Více ->

Operační program ERASMUS+

28.02.2023Mgr. Miroslav Piňos

Partnership in the program ME-HEALTH Více ->

Operační program ERASMUS+

22.11.2022Mgr. Miroslav Piňos

Partnership in the program ME-HEALTH Více ->

Zákony a vyhlášky v platném znění

13.10.2022Mgr. Miroslav Piňos

Více ->

OP J.A.K. - Pracovní setkání s řediteli dotčených ZŠ

25.09.2022Mgr. Miroslav Piňos

Operační program Jan Amos Komenský / Pracovní setkání s řediteli dotčených ZŠ Více ->

Operační program ERASMUS+

22.06.2022Mgr. Miroslav Piňos

Partnership in the program ME-HEALTH Více ->

Pracovní metodické setkání s řediteli ZŠ

17.05.2022Mgr. Miroslav Piňos

Pracovní metodické setkání s řediteli ZŠ Více ->

Informace pro školy

03.10.2021Mgr. Miroslav Piňos

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (cizinců) Více ->

Informace pro školy

18.05.2021Mgr. Miroslav Piňos

Návrat žáků po distanční výuce ... Více ->

O nás

Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o. poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou péči dětem, žákům, studentům (ve věku od tří let do ukončení vzdělávání na střední škole), jejich zákonným zástupcům a školám a školským zařízením.

Poradenské služby uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů jsou na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení poskytovány bezplatně. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce.

Další nezbytnou podmínkou je tzv. "infomovaný souhlas", kdy zletilý klient (v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce) má právo být dle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., , o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, předem plně a srozumitelně informován(a) o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta. Současně má právo být seznámen s právy a povinnostmi spojenými s poskytnutím poradenské služby a je mu umožněno klást doplňující otázky, které musí být poradenským pracovníkem zodpovězeny.

Standardní činnosti pedagogicko-psychologické poradny jsou vymezeny přílohou č. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Popis
Popis
Popis
Popis
Popis
Popis