tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

MAPA STRÁNEK
(struktura webu)

ÚVOD

KONTAKTY

ÚŘEDNÍ DESKA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

   

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

   

POSKYTNUTÍ INFORMACE (postup při vyřizování žádostí)

   

STÍŽNOSTI, PODNĚTY, OZNÁMENÍ (administrativní postup při vyřizování)

   

VNITŘNÍ ŘÁD ORGANIZACE

   

ETICKÝ KODEX (Etický kodex zaměstnance Pedagogicko - psychologické poradny, Bruntál, p.o.)

   

INFORMOVANÝ SOUHLAS (pravidla poskytnutí poradesnké služby)

DOKUMENTACE (FORMULÁŘE) (dokumenty (formuláře) ke stažení)

LEGISLATIVA (zákony a vyhlášky v resortu školství)

SMĚRNICE, POKYNY (směrnice a metodické pokyny MŠMT)

VÝROČNÍ ZPRÁVY

METODIK PREVENCE

   

ÚVOD, KONTAKTY, AKTUALITY

   

O DROGÁCH JE DOBRÉ VĚDĚT, ŽE ... (rizika návykových látek, upozornění uživatelům ...)

   

DROGY VE ŠKOLE (ŘEŠENÍ) (popis řešení některých událostí souvisejících s drogami)

   

MŠMT - STRATEGIE PREVENCE 2013-18 (Národní strategie PP rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018)

   

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (tvorba preventivního programu pro školy - metodika)

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

   

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ (INKLUZE) (informace pro školY)

   

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY - VYMEZENÍ POJMŮ

   

"PAPÍR" NA DYSLEXII (nejčastější omyly při práci s dětmi s poruchami učení)

   

IVP - INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

   

MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY (vymezení pojmů)

   

RADY RODIČŮM (Rady pro rodiče nadaných a talentovaných žáků)

   

VÍME SI RADY? (Víme si rady s nadanými žáky?)

Syndrom "CAN" & "PAS"

   

Definice syndromu CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte)

   

Týrané dítě (etiopatogeneze, definice tělesného a psychického týrání)

   

Výskyt a vznik CAN (syndromem CAN trpí přibližně 1–2 % dětí ...)

   

Jak pomoci (jak pomoci týranému, zneužívanému a zanedbávanému dítěti)

   

Definice syndromu PAS (syndrom zavrženého rodiče)

   

Syndrom PAS v ČR (výskyt a řešení syndromu v České republice)

   

"PAS" jako týrání (syndrom jako psychické týrání dítěte ...)

   

Když rodiče bojují (pohled na méně radostné porozvodové situace ...)

   

Motivy a důsledky (možné motivy a důsledky syndromu PAS)

Šikana

   

Epidemie (jsou ohroženy naše děti? - šikana se vyskytuje prakticky na všech typech škol)

   

Hlubší souvislosti (hlubší souvislosti a příčiny šikanování)

   

Agresoři a oběti (typologie, škody způsobené šikanou)

   

Jak se bránit I. (východiska, tři praktické pohledy)

   

Jak se bránit II. (... mafiáni fe školních lavicích)

   

Cesta k nápravě I. (rozšířené chyby a omyly při zjištění šikany)

   

Cesta k nápravě II. (vnější nátlak aneb Stavění hrází agresi, ...)

   

Rodiče a šikana (projevy dítěte a varovné signály pro rodiče)

   

Výbuch brutality (brutální šikana není na našich školách řídkým jevem)

   

Pokyn MŠMT (pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky)

Speciální vzdělávání - VPUCH

   

Vymezení pojmů (vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle zákona)

   

Papír na dyslexii (aneb nejčastější omyly při práci s dětmi se VPUCH)

   

Prevence VPU (prevence poruch u dětí předškolního a mladšího školního věku)

   

Metodika postupu (postupu integrace mezi žáky se spec. vzdělávacími potřebami)

   

Tvorba IVP (metodika tvorby a struktury individuálního vzdělávacího plánu)

Speciální vzdělávání - mimořádně nadaní

   

Úvod do problematiky (vzdělávání mimořádně nadaných žáků a studentů dle zákona)

   

Rady rodičům (rady pro rodiče nadaných a talentovaných žáků)

   

Víme si rady (víme si rady s nadanými žáky?)

Speciální vzdělávání - ADHD

   

Definice pojmu (pojem lehké mozkové dysfunkce, ADHD, ADD)

   

Pro pedagogy (jak vyučovat děti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou)

   

Pro rodiče (hlavní zásady pro rodiče s dětmi trpícími ADHD nebo ADD)

   

Metodická příručka (přiručka pro práci s dětmi s poruchou pozornosti - LMD)

Speciální vzdělávání - lopgopedie

   

Logopedická péče (předškolní a školní období, řečové vady)

   

Fonetika (složky mluvení, zásady výslovnosti ...)

Školní zralost

   

Článek z tisku (Doplatí předškoláci na nepříznivé statistiky?)

   

Náš názor (naše reakce na předcházející článek)

   

Diagnostika (diagnostika dětí v předškolním věku)

   

Školní zralost (charakteristika pojmu)

   

Odložení docházky (nástup do školy, odklad, kdo pozná nezralé dítě)

   

Legislativa (zápis, zahájení školní docházky a odklad dle zákona)

   

Právní výklad (rozhodování ředitele základní školy o odkladu povinné školní docházky)

Školní rok (organizace školního roku ve školách)

Slovnk pojmů speciální pedagogiky a psychologie

Literatura

Pomůcky pro výuku a reedukaci

   

GeMis - reedukační programy (výukové počítačové programy)

   

DysCom - program pro SPU (osvojování dovedností čtení, psaní ...)

   

Terasoft - výukové programy (výukové počítačové programy)

   

Triple - trojhranný program (rrojhranné psací potřeby s ergonomickým tvarem)

Struktura stránek