tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ
A ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE


VZ o činnosti
Výroční zpráva
za školní rok 2015 / 2016

VZ o hospodaření
Zpráva o činnosti
za rok 2015