tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

ŠKOLNÍ ÚSMĚVY

Kantorské výroky ve třídě

Hlaste se hlasitěji!

Buď vítán, kdo s dobrým úmyslem odcházíš.

Nejsem si jist, že dnes probereme všechno plánované učivo. Přesněji - jsem si jist, že ho neprobereme.

Na učení není nikdy pozdě. Tak já ještě počkám.

Učebnice je hrozně uplkaná, tak si to řekneme jasně.

Ani teď nerozumíte? To je ovšem vážné, protože lehčí příklad lehčí příklad už tady v učebnici nemáme.

Nakonec ještě jeden úklad. Ukládám ho za domácí úkol.

Vy chodíte pozdě do třídy jen proto, abyste mi ve dveřích mohl dát přednost?

Studujete sice zadarmo, ale nadarmo.

Děti, běžte domů - to znamená, že máš jít, a ne běžet!

Když už si vzpomenete na nějaký ten letopočet, tak zase nevíte, co se tehdy stalo.

Co lžeš, že Žižka zemřel v roce 1620?

Jsi takový zachránce, že kdyby se někdo topil a ty pro něho jel s lodí, tak ho ještě přizabiješ veslem!

Na konec řady tě nepostavím, tam už někdo stojí.

Střílel jsi výborně, ale nebe bylo tentokrát terčům milostivé.

Polointeligent je inteligent v čitateli a ve jmenovateli je dvojka.

Napíšeš za trest desetkrát: Fyzika je stále zajímavější!

Jak vidíte, teď nic nevidíte, ale proč nic nevidíte, to uvidíte hned!

Abychom mohli s určitostí stanovit, je-li stokorunová bankovka pravá, spálíme ji. Popel musí být bílý a nesmí vážit více než 1,5 miligramu. Když ho rozetřeme na čtvrtku bílého papíru, nesmí ji vůbec pošpinit. Vyhoví-li bankovka těmto podmínkám, je pravá a můžeme ji bez obav použít.

Když nevíš, co je volt a ampér, dám ti něco lehčího. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Používáš příliš mnoho zbytečných slov. Odpovídej jenom ano nebo ne. Tak tedy: Co je to parní stroj?

Děti, zbyla nám vteřinka času, tak si otevřete sešity, napíšeme si malou desetiminutovku.

Jak chceš opisovat, když jsem si ještě nesundala brýle?

Píši ti tedy dobře, ale je mi při tom zle.

To je to, co jsem říkal v loňském roce, že až to budeme potřebovat, tak to určitě nebudete vědět.

Ta paní na třídní schůzce - to byl tvůj taťka?

Člověk, když tě chce klasifikovat, aby měl půl oka a dvě srdce.

Mlčte, všechno vím. Kloupare, jak to bylo?

Kdo z vás viděl třídní knihu? O přestávce jsem pro ni byla ve sborovně a chlívek byl prázdný.

Uč se anglicky! Vždyť s tou řečí můžeš procestovat celý svět! Ovšem - nesmíš zapomenout na peníze.

Čím chceš, prosím tě být? Ničím? Tak to se běž poradit s otcem.

Už dost té zábavy! Neslyšeli jste zvonit na přestávku?

Už jsem se uzdravila, no. Tak už se na mne nezlobte a otevřete si učebnice.

Válková tu dnes asi není. Nikde ji tu nejen nevidím, ale ani neslyším.

Tak ty se omlouváš tím, že jsi nemohl přijít do školy, protože jsi byl zaneprázdněn? Tak to jsem skutečně ještě neslyšel.

Pozoruji, že jsi v druhé, pololetí přidal pouze v počtu neomluvených hodin.

Je tu někdo, kdo chybí?

Vidím, že Víteček kandiduje na dvojku z chování a kandidaturu si nechce dát rozmluvit.

Vaši rodiče jsou v podstatě takoví jako vy. Taky tak neposední. Když jsem si na vás chtěla stěžovat, utekli.

Když začne hořet škola, potlačíte radost a začnete hasit.

Tak to se mi ještě nestalo, aby vyvolaný žák zařval, že chybí, a vyskočil oknem.

Ty se hlásíš, nebo mi tím pravítkem vyhrožuješ?

Podívejte se na mapu. Žádná válka nerozsekala Evropu, jako vaše šestá bé.

Kdo ti pomáhal s úkolem? Ale nelži! Je vyloučeno, aby jeden žák udělal tolik chyb!

Tato úloha je opsaná, Petře, a nejen to. Psal ji tvůj otec, jehož písmo poznám, neboť jsem ho učil, a opsal to od otce Pazderky, jehož písmo znám také, protože jsem ho též učil.

Holky, pročpak mlčíte? Aha, dnes jste tu všechny a není koho pomlouvat.

Už toho mám dost! Tak se nedá žít. Já se bojím ředitele, ten inspektora, ten zase své ženy, ona se bojí svých dětí... a jen děti, ti nevinní andílkové, se nebojí ničeho.

Už nespěte, už zvonilo!


Poznámky

Prosím, abyste vzali na vědomí, že váš syn podrývá autoritu školy. Když jeho třídní náhodou vjela nešťastně autem do rybníka, volal na ni - cituji: "Ale, paní učitelko, takhle se voda do chladiče nenalévá!"

Při zkoušení si mi dovolila říci, jestli prý špatně stojím, abych se posadila, nebo se položím.

Vědomosti vaší dcery se rovnají nule. Pro postup do vyššího ročníku je nutné, aby je alespoň zdvojnásobila.

Váš syn si odmítl vyčistit brýle s odůvodněním, že na ně bez brýlí nevidí.

Neexistuje, aby se mi někdo omlouval, že tramvaj píchla a on musel čekat, až jí vymění kolo.

Dostatečný počet nedostatečných by měl zredukovat na nedostatečný počet dostatečných.

Hodil mokrou houbou po učitelce, která po dopadu na zem udělala loužičku.


Promluvy

Jak to, co jsem napsal? Přece: "Piš čitelně!"

Vlasy má jak havran a hlas... ten také.

Že se nestydíš. Právě teď, když se učíme o ochraně ptactva, tlučeš špačky.

Všechno, co ti říkám, jde jedním uchem tam a druhým ven. Asi proto, že uprostřed se slova nemají o co zachytit.

Padat bez dovolení ze židle je drzost.

Jestli si sám se sebou spokojený, tak máš mizerný vkus.

Tato katastrální mapa se ve tvém překreslení rázem změnila na katastrofální.

Jsi nepořádný a drzý, Karpíšku! Až potkám tvého otce, řeknu mu totéž.

Musím si, pane Čermáku, na vašeho syna stěžovat. Pořád se po vás opičí, přestože mu nařizuji, aby se choval slušně.

Na všechny mám stejný metr, ale na vás mám jiné měřítko.

Kéž bych byl tak spokojený s tvou odpovědí, jako se svou otázkou.

Hochu, neboj se, řekni to. Možná to bude pravda.

Hodinu musíme za každou cenu nahradit, ledaže byste mě umluvili.

Pojď se svou kůží na trh. Koupím tvé vědomosti.

Chlapče, kdo pozdě chodí, do ředitelny ho vodí.


Zeměpis

V tropických zemích vám často hrozí různá nebezpečí. To takhle sedíte u Nilu, cachtáte si nohy a za chvíli vidíte, že nemáte co cachtat.

Mlčíš? Tak to máš pravdu a píšu ti jedničku. Je to opravdu Tichý oceán.

Na rozdíl od Kolumba se ti podařilo objevit Ameriku už po třech minutách.

Komárku, smotej tabuli a smaž mapu!


Matematika

Protože jste původně měli mít místo matematiky tělocvik, budu zkoušet na přeskáčku.

Matematika je velmi zajímavá věda. Tak třeba moje telefonní číslo dělím rokem svého narození, k tomu připočtu letošní letopočet, odečtu stáří mé tchýně a dostanu číslo svých bot.

Slyšeli jste? Martina nás právě seznámila s rovnicí degenerované koule.

A to že nejde dál upravit? To je, jako kdybys přišla do obchodu a řekla, že chceš 6:3 rohlíků.


Antika

Hérostratos ze svévole a slávychtivosti zapálil Artemidin chrám v Efesu. Myslel si, že mu tento čin zajistí budoucnost a slávu v dějinách. Ale my mu to potěšení neučiníme. Žádám vás, abyste jméno toho muže ihned zapomněli!

Tato socha je bohyně lásky. Ta vedle ní není její manžel, ale bůh moudrosti. Neoženil se.


Přírodopis

Připravte se na příští hodinu přírodopisu. Budu zkoušet dobytek.

Tyfus je velmi zlá nemoc. Kdo jí padne za oběť, zemře, nebo zhloupne. V dětství za války jsem ji taky měla, naštěstí jen v lehké formě.

Co bylo dřív, jestli vejce, nebo slepice - to asi nebude vědět ani kolega přírodopisec Kohoutek.

V letošním roce se budeme zajímat o botaniku člověka.

Tady vidíte lebku gorily. Je to vzácná věc. V našem městě jsou jenom dvě. Jedna je v městském muzeu a druhou mám já.

Při tvé znalosti anatomie by ses nedokázal ani pořádně zastřelit.


Tělocvik

Nehráli byste to nejhůř, kdybyste to hráli jen o trošku lépe.

Teď celou lavičku otočte a sedněte si zády čelem.


Čeština

Našel jsem ve tvém sešitě tahák. Svědčí to o tvé pilnosti. Opravil jsem ti tam chyby.

Máš docela originální nápady. Škoda, že jen v pravopise.

Až se z tvých diktátů jednou zblázním, Fialo, ne abys mě chodil navštěvovat!

Komárková, Vaše slohová práce na téma Život v našem domě bude mít určitě ještě dohru u soudu.

Dnes se hodně slibuje, ale málo plní. Já vám diktát na příští hodinu neslíbím, ale splním.

Jste nadprůměrná, Adamcová. Průměrný člověk pronese za den jen asi tisíc slov.

Tak teď už ti mohu poradit jen jedno. Když si budeš jistý, jaké -i- máš napsat, napiš vždycky opačné.

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. Ačkoli vás, Horáčku, bych tu nerad viděl víc než v jednom exempláři.

Aha, tu hrubku jsem udělal záměrně. Kdo na ni přijde, dostane jedničku.

U vás ve třídě jsou všechny věty řvací.

Kdysi byla sukně podstatné jméno. Teď v létě je z ní zkratka.

Ty bys dokázal hravě větně rozebrat i tečku.

Jeho kniha o životě psa měla autobiografický charakter.

Podmět se vám krčí s přísudkem o samotě. Věta je holoučká.

Chybami se sice člověk učí, ale z tebe už by byl docent.

Krátce a dobře. Vaše slohové práce jsou vesměs dlouhé a špatné.

Dnes si něco přečteme. Umí někdo číst?

Neříká se ňákej, ale ňáký.


Hudebka

Tak co nám zamutuješ?

Proč hraješ falešně? Noty máš přece dobré.

Zopakujeme si ještě jednou větu:
"Ptáčkem bych chtěl být, hnízdečko si stavět, k oknu mojí milé zaletět.""
Toho ptáčka berete dost vysoko a to hnízdečko zase moc nízko. A ptáčka prosím držet, držet! Abych nezapomněl - to okno se musí vyrazit, aby milá líp vynikla... Tak ještě jednou od začátku.

Na zahájení si zazpíváme píseň Na rozloučení.

Zabil jsi hudbu, o které jsem si myslel, že je nesmrtelná.

Mlčte, kluci, a zpívejte!

Jediný tvůj klad je prstoklad.

Velmi miluji hudbu, ale hraj klidně dál.

Dnes je výročí skladatele Antonína Dvořáka. Z úcty k tomuto velikému Mistrovi dnes nebudeme hrát ani jednu jeho skladbu.

Veřejně ještě vystupovat nemůžeš, ale když někde bude zpívat hodně lidí, můžeš se k nim přidat.

Už mi nevadí, že hrajete falešně a začínáte každý jinak. Hrajte ale, prosím, alespoň stejnou skladbu.

Při této symfonii ti musí běhat mráz po zádech a nitro vzplát posvátným plamenem.

Diskotéku považuji za spartakiádu prvobytně pospolné společnosti.

Jsi naprosto všestranný. Sám zpíváš, sám se posloucháš, sám se chválíš.

Zahrej to ještě jednou a pomaleji. Skladatel se jistě obrátil v hrobě, tak ho musíme dostat do původní polohy.

Když tě slyším zpívat, začínám chápat, jak je možné, že husité zaháněli křižáky pouhým zpěvem.


Mix

Lehčí otázku bych tady měl jen jednu. Jak se daří tatínkovi?

Dal jsem si vnitřní závazek, že až do pátku nedám žádnou špatnou známku. Ne abyste mě přemlouvali ke zkoušení.

Kdyby chlapci vpředu, kteří se hádají o fotbale, byli trošku potichu, jako třeba ti chlapci uprostřed, kteří soustředěně luští křížovku, pak by chlapci vzadu mohli spát bez neustálého rušení.

Jenom nechoďte na učitele! Na učitele by žádný rozumný člověk nešel.

Studenti, musím se vám přiznat ke dvěma věcem. Za prvé, že brzy přijdete na to, že dobrá polovina z toho, co jsem vás učil, není pravda. A za druhé, že sám nemám tušení, která polovina to je.

Nechcete být zkoušený? Dobře, píši si N. Nechce, neumí, nedostatečná.

Když se chci seznámit s látkou, která je mi cizí, tak udělám co? No? Prostuduji různé prameny a napíši o tom studii.

Nebojte se školy! Škola se bojí vás...

Včera bylo dnes zítra, ale dnes je dnes. Včera zas bylo včera dnes a zítra bude dnes včera. Stejně tak bylo předevčírem dnes pozítří a včera předevčírem včera. Podobně bude pozítří dnes předevčírem a zítra pozítří zítra. Už tomu konečně rozumíte?

Neustupujte! Moudřejší ustoupí jen tehdy, když je hloupý.

V mém věku mi dáte za pravdu, že staré lásky nerezaví, ale šediví.

Tak ty jsi zaspal? To je neuvěřitelné. Ty spíš i doma?

Když jsem začínala, byla jsem odkázána jen na svůj rozum a na své vědomosti. Začínala jsem úplně z ničeho.

Jak tě tak pozoruji, ty jenom děláš, jako když děláš, ale nejhorší na tom je, že si z toho nic neděláš, že nic neděláš.

Ve tvé písemce jsem našel několik čísel neznámého původu.

To je zajímavé - když někde řeknu, že jsem přerazil ukazovátko, nikdo se mne nezeptá o co, ale každý o koho.

Vy jste strašně neukázněná třída. Někdy to tu vypadá jako ve sborovně.

Nejjednodušší to mají ti, co mi věří, nepovažují mě za blbce, a to, co řeknu, si nikde zbytečně neověřují.

Ukaž, nešťastníku, jestli nemáš nedovolené pomůcky v liché naději, že jsem hlupák.

Když budete kouřit, tak z vás budou mít radost jenom trafikanti, lékaři a hrobník.

Jako alkoholik bys byl na nejlepší cestě dosáhnout vysokého věku už v mládí.

Když se tak na vás dívám, přichází mi na mysl starý dobrý Herodes.

Zkáza Titanicu je proti výsledkům poslední písemky pouhá legrace.

Kdo se hodně ptá, moc se dozví, ale já jsem asi výjimka.

Polovině třídy bych mohla popřát dobrou noc a druhé polovině dobrou chuť.

Zdroj textu: neurofeedbackdefined.com