tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

EEG BIOFEEDBACK

S pomocí EEG biofeedbacku se každý může naučit ovlivňovat jinak mimovolně řízenou elektrickou aktivitu (EEG) svého mozku. Elektrická aktivita mozku určuje, jak se budeme cítit, jakým způsobem zareagujeme v nejrůznějších situacích, ovlivňuje naší pracovní výkonnost i rodinnou pohodu. EEG biofeedback sleduje elektrickou aktivitu našeho mozku (EEG) a průběžně nám o ní poskytuje informace - zvukový a obrazový signál. Se změnou zvukového a obrazového signálu se učíme vnímat změnu vnitřního "pocitu". Tím se po určitém počtu tréninků naučíme měnit sledovanou tělesnou funkci (EEG). EEG biofeedback nám umožní získat větší kontrolu nad činností našeho emočního a intelektového centra, kontrolu nad činností mozku. Ptáte-li se, jak je to všechno možné, nabízíme vysvětlení.

Když mozek pracuje a řeší rozmanité úlohy, např. píšeme, čteme, dýcháme, vznikají díky této jeho činnosti tzv. elektrické potenciály. Jinými slovy, činností jednotlivých neuronů, z nichž se mozek skládá, vzniká elektrický proud. Každému našemu stavu přináleží poněkud jiná frekvence a amplituda tohoto elektrického proudu. Zjednodušeně řečeno, každému našemu stavu náleží jiná elektrická vlna.

"......mozek je informační orgán, zapojený, zapálený a zaměstnaný
zpracováváním a vysíláním elektrických signálů."
Timothy Leary

Rozlišujeme pět základních frekvenčních pásem v nichž mozek produkuje elektrickou energii:

 • Delta (1 - 3Hz), objevuje se při hlubokém spánku, ale i při epilepsii a po úrazech hlavy.

 • Theta (4 - 7 Hz), je charakteristická pro ospalost, usínání, hluboké uvolnění, ale i při poruchách pozornosti a LMD (lehké mozkové dyfunkci). Dítě sedí ve třídě, ale myšlenkami je jinde.

 • Alfa (8- 13Hz), náš mozek produkuje elektrický proud této frekvence během bdění se zavřenýma očima, při tělesné a duševní relaxaci. Mizí při otevření očí a zaměřené pozornosti. V hladině alfa se spouštějí autosanační, sebehojivé síly těla, zlepšuje se výsledek učení.

 • Beta (14-30Hz). Její nižší pásma ( asi do 18Hz) se objevují v běžném stavu bdělosti. Pásma vyšší (kolem 30Hz) pak při podráždění, trémě, úzkosti.

 • Gama (nad 30Hz) najdeme při vysoce náročných životních situacích, kdy nás drtí stres.

 • To, jakou frekvenci právě náš mozek vyrábí lze zjistit s pomocí EEG (elektroencefalografického) 3 vyšetření, kdy elektrody přiložené k naší hlavě snímají mozkem produkovaný elektrický signál a citlivé přístroje (dnes většinou počítače) tento signál dál zpracovávají.

  Potíž je v tom, že někdy mozek nepracuje tak, jak by nám vyhovovalo a my si pak škodíme vlastní hlavou. Příkladem mohou být následující obtíže při nichž hrají důležitou roli odchylky v organizaci cerebrálních (mozkových) aktivit. Zde se nacházejí indikační oblasti terapie EEG biofeedbackem:

  • Alergie

  • Deprese

  • Epilepsie

  • Chronická bolest

  • Chronický únavový syndrom

  • Imunodeficit

  • Lehké mozkové dysfunkce (LMD)

  • Maniodepresivní porucha

  • Migrény

  • Následky alkoholové nebo drogové závislosti

  • Nespavost a další poruchy spánku

  • Noční děsy

  • Noční pomočování

  • Poruchy pozornosti + hyperaktivní syndrom

  • Poruchy učení (dysgrafie, dyslexie)

  • Posttraumatická stresová porucha

  • Premenstruální syndrom

  • Psychosomatická onemocnění (ta onemocnění, kde psychika hraje primární úlohu. Např. zažívací obtíže, astma, kožní btíže, alergie)

  • Snížená pracovní výkonnost, snadná unavitelnost

  • Tréma, napětí před a při výkonu

  • Úzkostné poruchy

  Při všech těchto obtížích hraje důležitou úlohu disregulace mozkové aktivity. Náš intelektuální výkon, pracovní nasazení a zdravotní stav se zlepšují se zvyšující se mírou sladění jednotlivých frekvencí EEG. Cestou nácviku sladění mozkových vln lze zvyšovat individuální schopnosti osob "v normě" jakož i osob "s potížemi". Je to jako se žárovkou. Někdy teče do vlákna žárovky elektrického proudu příliš a žárovka se přehřívá až praskne. V jiných případech je chvilku přísun elektrické energie příliš malý a žárovka skomírá dušičkovým příšeřím a po chvilce zase vlétne naráz do žárovky spousta energie, žárovka září do všech stran, ale za okamžik se opět utápí v pološeru.

  Mozek se ale na rozdíl od žárovky rád učí. Proto se může naučit také optimálnímu způsobu vlastního fungování. S pomocí speciálního programového vybavení (EEG biofeedback, někdy se setkáme s označením "neurofeedback", nebo "brainwave biofeedback") můžeme nenásilnou, hravou metodou naučit pracovat mozek pro nás. Vše probíhá tak, že elektrody přiložené k hlavě klienta snímají elektrický signál vydávaný mozkem. Tento signál je následně přeložen do podoby jednoduché počítačové hry, jejíž pravidla a jednotlivé parametry terapeut upravuje podle aktuálních potřeb klienta. Klient sleduje hru na svém monitoru a "hraje" ji pouze silou svých myšlenek, silou své vůle, tím, jak ovlivňuje výrobu elektrické energie ve svém mozku, např. tím, že se uvolní a relaxuje. Žádná myš, žádná klávesnice, žádný joystick. Řídí auto na silnici, létá stíhačkou, hází břemena-pouze silou vůle. Pokyny, které jinak převádíme do pohybů rukou, jsou zaznamenávány přímo na úrovni rozhodnutí v mozku.

  Jako příklad nám poslouží klient, jehož mozek produkuje nadmíru theta vln. Uvedený klient se pak s pomocí hry učí omezit produkci těchto útlumových vln a naopak posílit vlny bdělosti - beta vlny v odpovídajícím pásmu. Mozek se učí rád a dovednost osvojenou při treninku s EEG biofeedbackem si odnáší do "civilního" života, zapamatuje si ji. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu EEG vln, je hráč odměňován úspěšnými výsledky. Hra se daří. Vítězíme. Poté, co narůstá aktivita v nežádoucím pásmu EEG, úspěch ve hře mizí. Mozek postupně reaguje na odměny, které mu počítač poskytne tím, že ho odměňuje za dobré výsledky ve hře. Tak mozek sám rozvíjí proces učení se novým, vhodnějším frekvencím EEG vln. Učíte se nově používat svou hlavu. Surfovat na vlastních mozkových vlnách.

  Tak, jak si náš mozek osvojuje optimálnější způsob fungování, mizí i příznaky zdravotních obtíží. Daří se nám lépe. Mizí naše obavy, úzkost, lépe spíme, u dětí se zlepšují školní výsledky, zlepšuje se paměť, jsme klidnější a vyrovnanější, snižuje se náchylnost k infekčním onemocněním, stoupá naše pracovní výkonnost. Máme elán a chuť do života. Naše nezdolnost je posílena.

  EEG biofeedback, produkt špičkové výpočetní technologie, nám umožňuje získat kontrolu nad činností našeho těla (elektrická aktivita mozku), která je běžně nepřístupná volnímu úsilí. Díky téměř neuvěřitelným schopnostem výpočetní techniky můžeme využít skryté rezervy naší mysli.

  Efekt terapie EEG biofeedbackem je znát již po prvních trénincích, ale k dosažení dlouhodobého efektu je zapotřebí přibližně 25 sezení. U závažnějších zdravotních obtíží se počet tréninků pohybuje kolem 40 až 60. Na začátku léčby je vhodné docházet na trénink spíše častěji (několikrát týdně) a postupně snižovat častost sezení. Léčba s pomocí EEG biofeedbacku je, na rozdíl od léčby farmakologické, zcela bez vedlejších účinků. Při terapii vedené vyškoleným terapeutem jde o záležitost zcela bezpečnou, bez nežádoucích účinků. Efektivita terapie se pohybuje v rozmezí 65-95% podle druhu mozkové dysfunkce a stupně závažnosti poruchy.

  Následující tabulka ukazuje přibližný počet tréninků dle jednotlivých indikací:

 • pro dosažení špičkových výkonů u zdravých osob (peak performances): ... cca 15 sezení

 • pro zlepšení až vymizení příznaků úzkostí a neuróz ... cca 25 sezení

 • pro zlepšení až odstranění příznaků poruch pozornosti, impulzivity atd. ... cca 45 sezení

 • úprava těžkých stavů (regulace až vymizení epileptických záchvatů) ... cca 60-80 sezení

 • Dnes již existuje celá řada vědeckých prací (4), dokládajících efektivitu této léčebné metody, která byla od 70. let využívána při výcviku kosmonautů NASA. Až rozvoj osobních počítačů, rozšiřování kapacity pamětí i rychlosti procesorů umožňuje zpřístupnění metody široké veřejnosti. EEG biofeedback opustil laboratoře univerzit, NASA a vojenských základen.

  Zdroj textu: neurofeedbackdefined.com