tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno Z

ZÁKON VÝVOJOVÉ RETARDACE - postupné ubývání tělesných i duševních vývojových funkcí se zvyšujícím se chronologickým věkem klienta

ZÁKON VÝVOJOVÉ KVALIFIKACE - postupný rozvoj tělesných i duševních vývojových funkcí s věkem klienta

ZÁŽITKOVÝ KOMPLEX - pojem vyjadřující způsob, jakým jedinec prožívá souhrnně danou skutečnost

ZOOFOBIE - strach ze zvířat

ZOOMANIE - přehnaně kladný emoční postoj ke zvířatům (např. u osamělých osob)