tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno X

XENOFILIE - přehnaná záliba ve všem, co je cizí

XENOFOBIE - strach z cizinců, odpor vůči všemu cizímu, často přerůstající v až rasisitickou nesnášenlivost vůči etnickým skupinám