tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno U

UNILATERÁLNÍ - jednostranný

ÚSUDEK - schopnost rozřešit nějaký problém výběrem z několika možných řešení na základě racionálního předpokladu či "zdravého rozumu"

UTILITÁRNÍ - užitkový

ÚZKOST - aktuální nepříjemný prožitek tísně či tísnivého napětí neurčitého obsahu (na rozdíl od strachu, který aktuálním nepříjemným prožitkem napětí s konkrétním obsahem)

ÚZUS - zvyk. užívání, obyčej