tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno N

NADLIMITNÍ - nadprahový

NÁLADA EUFORICKÁ - radostně povznesená nálada

NÁLADA EXPANZIVNÍ - zvýšeně emotivní a aktivní nálada se sklonem soustavné zasahování do dějů v nejbližším okolí klienta

NANISMUS - trpaslictví

NARCISTICKÝ - zamilovaný do sebe

NARCISTICKÁ NEURÓZA - psychoanalytický pojem pro schizofrenii

NARKOLEPSIE - neodolatelné záchvaty spánku

NARKOMANIE - chorobný návyk na toxické látky

NATIVISMUS - hypotéza, podle níž jsou všechny lidské znaky vrozené

NAUSEA - nevolnost, pocit předcházející zvracení

NEKROFOBIE - strach z mrtvých

NEGACE - záporný vztah, odpor, zamítání n.pasivní a aktivní je typická pro některé duševní poruchy

NEGATIVISMUS - negativní přístup nebo postoj klienta ke všemu v jeho okolí

NEOLOGISMUS - novotvar v mluvě

NEOMORFISMUS - kombinace člověka nebo jednotlivých jeho částí s neživými předměty, kombinace zvířete a člověka ve výtvarném projevu

NEURASTENIE - druh neurózy, projevující se např.nechutenstvím, bolestmi hlavy, nespavostí, zvýšenou unavitelností, "dráždivou slabostí"

NEUROLOGIE - medicínský obor zabývající se globálně nervovou soustavou

NEUROPATIE - vrozená dispozice k funkčním tělesným poruchám zejména v oblasti vegetativního nervového systému (neurovegetativní labilita)

NEURÓZA - porucha funkce nervové soustavy, která se vedle příznaků tělesných projevuje příznaky duševními (nesoustředěnost, utkvělé myšlenky, strachy aj.)

NEUROTIZACE - proces, jímž jsou u jedince vyvolávány příznaky neurózy

NIHILISMUS - v širším slova smyslu popírání vžitých pojmů, zásad, tradic a názorů

NIKOTINISMUS - návyk na nikotin

NOMOTETICKÝ PŘÍSTUP
přístup zaměřený na postihování zákonitostí (opak idiografického přístupu)

NORMA - souhrnný statistický údaj, který popisuje testový výkon klienta ve vztahu k standardizované skupině, na níž byl testový nástroj standardizován n.skupinové, věkové, percentilové, stenové aj.

NOSOFILIE - kladný vztah k nemoci, protože někdy činí klienta zajímavým a skýtá mu výhody

NOSOFOBIE - strach z onemocnění, nemoci

NOSTALGIE - teskná touha po něčem, stesk po domově

NUTKAVÉ (OBSEDANTNÍ) JEDNÁNÍ - myšlenka se stává dominantou vědomí, člověk jedná proti své vůli, je si vědom nicotnosti svého jednání na podkladě nutkavých myšlenek
n. MYŠLENÍ - utkvělé vzpomínání na osobu, věc, přírodu …,
n. NEURÓZA - mají obsedantní ráz, dítě grimasuje, dělá bizardní pohyby a nelogické činnosti
n. ZÁBRANY – nutkavý strach zvýšky, hloubky, uzavřené místnosti a pod.

NYKTALOPIE - porucha vidění za tmy

NYKTOFOBIE - nutkavý strach ze tmy

NYMFOMANIE - chorobná pohlavní náruživost u žen

NYSTAGMUS - škubání, kmitání očí, očních bulbů