tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno J

JÁ (EGO) - oblast vědomého sebeprožívání a sebeuvědomování, ústřední bod vědomí, kde se soustřeďují všechny aktivity a prožitky

JUVENILNÍ - mladiství
j. DELIKVENCE - trestná činnost mladistvích

JUXTA POZICE - položení, poloha vedle sebe