tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno G

GAMACISMUS - porušená výslovnost hlásky "g"

GARANCE - záruka

GANSERŮV SYNDROM - mrákotný stav lehkého stupně s pseudodemencí

GASTRALGIE - žaludeční křeče

GASTRITIS - zánět žaludeční sliznice

GASTROINTESTINÁLNÍ - týkající se trávicího ústrojí

GEN - jednotka dědičnosti

GENERAČNÍ DEPRESE - sklíčenost typická pro jisté věkové období klienta (častá např.po dosažení 30. roku věku)

GENERALIZACE - zevšeobecňování

GENESE - původ, vznik, zrod

GENERICKÝ - rodový

GENETICKÝ - dědičně podmíněný

GENOGRAM - grafický záznam informací o členech rodiny a kvalitě rodinných vztahů nejméně ve třech generacích, g. zachycuje nejen příbuznost biologickou / pokrevní (rodiče - děti), ale také právní (manželé, rodiče, prarodiče, příbuzní)

GENOTYP - původní, vrozený typ, soubor vrozených vlastností klienta

GENUINNÍ - přirozený, vrozený

GERONTOFILIE - nauka o stáří, stárnutí organismů

GESTACE - těhotenství, březost (u zvířat)

GLOBÁLNÍ - celkový, úhrnný, souhrnný

GLOSODYNIE - bolestivé (nejčastěji palčivé) pocity na jazyku, vznikající často na psychogenní bázi

GLOSOPLEGIE - obrna jazyka

GLYKOSURIE - vylučování cukru močí

GNOSEOLOGIE - nauka o poznávání, teorie poznání

GNOSIE - rozpoznávání, poznávání

GRACILNÍ - křehký, jemný, slabý

GRADACE - postupné zesilování, stupňování

GRAFÉM - nejjednodušší grafická jednotka jazyka (např. tiskací Aa nebo psané Aa), foném je jeho ekvivalentem ve zvukové podobě

GRAFOMANIE - chorobná psavost, chorobná touha po literární činnosti

GRAFOMOTORIKA - pohybová dovednost v grafické oblasti (písmu, kresbě)

GRAFOSPASMUS - písařská křeč

GRAND MAL - GM - velký epileptický záchvat