tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno C

CAN - iniciály angl. termínu "child abuse and neglect" - týrané a zneužívané dítě

CASE STUDY - případová studie, kazuistika

CASUS - případ (c. socialis – sociální případ)

CEFALALGIE - bolesti hlavy neurotické povahy zejména u osob se zvýšenou tendencí k svědomitosti a úzkostným projevům

CENTRUM ŘEČI - okrsek kůry velkého mozku na dominantní mozkové hemisféře (polokouli)

CEREBRÁLNÍ - mozkový

CEREBROSPINÁLNÍ - mozkomíšní

CIT - prožívání bezprostředního vztahu k různým předmětům, jevům, lidem a duševním zážitkům

CIT ASTENICKÝ - pasivní cit projevující se negativním působením na činnost

CNS - centrální nervová soustava

COMMOTIO CEREBRI - otřes mozku (contusio c. – zhmoždění mozku)

COPROLALIE - tendence vyslovovat obscénní (nestoudná) vulgární slova

CORTEX - kůra

CYKLOFRENNÍ PSYCHÓZA - maniodepresivní duševní onemocnění (také maniomelancholie) střídání fází chorobně rozjařené a patologicky smutné nálady

CYKLOIDIE - sklon ke střídání nepřiměřené aktivity, vzrušení, veselí s nepřiměřeně smutnou náladou, sebevražednými myšlenkami a apatií

CYKLOTYMIE - psychický stav, vyznačující se sklonem k alternativním náladám od bujaré veselosti, živosti k vážnosti až k mírné depresi osobnostní tendence ke snadné změně nálad a přechodu z nadšení do stavů stísněnosti

CYNICKÝ - pohrdající platnými normami a zásadami