tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

OlDiPo - DIDAKTICKÉ POMŮCKY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

OlDiPo®, spol. s r.o.
tř. Svobody 20
779 00 Olomouc

tel: +420 585 204 055
mobil: +420 777 213 535
e-mail: oldipo@oldipo.cz
web: www.oldipo.cz
IČ: 29453241
DIČ: CZ29453241

Firma OlDiPo®, spol. s r.o. se specializuje se na návrhy, výrobu a prodej manipulačních didaktických pomůcek pro základní školy, které jsou určené pro samostatnou práci dětí v lavici nebo ve skupině.
Pomůcky svými vlastnostmi naplňují požadavky nového pojetí vyučování na základních školách a jejich využití při práci s dětmi Vám pomůže s výukou a opakováním dané probírané látky a budování kladného vztahu k danému předmětu zábavnou formou učení.
Jde především o vybudování správných návyků a pochopení probíraného učiva. Atraktivní vzhled pomůcek, učení hravou formou posiluje zájem dětí o probírané učivo. Pomůcky jsou vhodné pro děti s vývojovými poruchami učení, pro práci ve školních družinách a také na domácí přípravu dětí. Pomůcky DiPo® se staly oblíbenými u učitelů v malotřídních školách, kdy potřeba věnovat se jednomu ročníku a zadat samostatnou práci druhému ročníku, je často nutná.

DiPo®- matematika

Manipulační didaktické pomůcky DiPo® na výuku matematiky se zpětnou vazbou jsou určeny pro žáky I. stupně základních škol. Jsou vhodné nejen k probírání učiva matematiky, ale i k jeho dalšímu procvičování a následně k jeho opakování. Využití DiPo® může ve značné míře pomoci Vašim žákům a dětem k osvojení a správnému pochopení probírané látky v matematice a zároveň také pomůže vybudovat kladný vztah dětí k tak náročnému předmětu, jako je matematika. Atraktivní vzhled, učení hravou nenásilnou formou posiluje zájem dětí o řešení matematickým problémů.

DiPo®– český jazyk

Manipulační didaktické pomůcky DiPo® pro výuku českého jazyka vznikly v každodenní praxi – na I. stupni základní školy. Protože odráží potřeby dětí i učitelů, našly své místo nikoliv v regálech kabinetů, ale ve třídách a na lavicích žáků. Při vývoji každého z pokračování pomůcek DiPo® jsme konzultovali každý krok s dalšími zkušenými učiteli, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a dětmi. Jsou vhodné k probírání učiva, k jeho procvičování a také k jeho opakování. Systém práce s pomůckami DiPo® je pro děti velmi příjemný, dovede upoutat jejich pozornost k danému učivu, čímž umožňuje dětem látku snadněji a lépe zvládnout. Učitelům pomáhá usnadňovat přípravu na vyučovací hodinu. Didaktické pomůcky DiPo® pro výuku českého jazyka získaly ocenění ZLATÁ SCHOLA NOVA na XI. ročníku mezinárodního veletrhu učebních pomůcek Schola Nova 2004.

Více na www.oldipo.cz