tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

DOKUMENTY KE STAŽENÍ II.

Směrnice, metodické pokyny, informace a opatření MŠMT

Na ikonku u dokumentu klikněte pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte "Uložit odkaz jako..."

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (čj.: 21291/2010-28)
pokyn_spj.zip (320 kB)

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. MSMT-22294/2013-1)
pokyn_sikana.pdf (54 kB)

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (čj.: 14514/2000-51)
pokyn_zaskolactvi.pdf (63 kB)

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018
ompa_strategie_msmt.pdf (178 kB)

Školní preventivní program pro školy a školská zařízení (MŠMT, 2002)
ompa_spp.pdf (206 kB)

Testování moči ani hledání drog pomocí psů nepatří mezi preventivní opatření!
ompa_test_drogy.pdf (92 kB)