tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

STARŠÍ ANKETY

(stále s možností hlasování)


Anketa 1
Který z těchto jevů považujete za nejpalčivější problém ve školách?


Anketa 2
Souhlasíte se snížením věkové hranice trestní odpovědnosti?


Anketa 3
Měli by žáci a studenti dostávát domácí úkoly v době školních prázdnin?


Anketa 4
Jsou dle Vás soudy liknavé v řešení problematiky týraných a zneužívaných dětí?


Anketa 5
Mají dle Vás školy odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení a chování?