tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

VÍKENDOVÝ ADAPTAČNÍ KURZ PRO UČITELE II.

SPOLUFINANCOVÁNO MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM
Moravskoslezký kraj


ADAPTAČNÍ KURZ

Ve dnech 5. - 7. 6. 2009 proběhla 20ti hodinová vzdělávací akce formou modelového adaptačního kurzu pro učitele. Důraz byl kladen na rovinu zážitkovou a metodickou. Kurzu se zúčastnilo celkem 22 pedagogických pracovníků z 11 škol a školských zařízení.

Před ukončením kurzu byla zjišťována zpětná vazba týkající se přínosu projektu. Účastníci odpovídali ústní i neveřejnou psanou formou.
Dotazována byla rovina praktická (nabyté dovednosti a jejich praktická využitelnost), strukturální (dovednost sestavit program adaptačního kurzu pro vlastní školu) i emocionální (spokojenost s pobytem, osobní soulad s emocionálními nároky na pořádání vlastního adaptačního kurzu).

Výsledky lze označit za jednoznačně pozitivní. Zúčastnění pedagogové ocenili zejména výhodu osobní zkušenosti, získanou baterii "nasbíraných" technik a prožitkový charakter setkání s pozitivním emocionálním dopadem.
Účastníci kurzu vypracovali programy pro adaptační kurzy vlastních škol, které v průběhu září realizovali. Supervizi tvorby a realizace programu zajišťovali odborní zaměstnanci PPP Bruntál.

Následně proběhle dne 12. října 2009 v PPP Bruntál evaluační schůzka, resp. čtyřhodinové supervizní setkání.
Pro lektory byly přínosem nové zpětnovazebné zkušenosti a nápady pedagogů, které tak budou moci zužitkovat v další metodické práci.

Třídenní akce se zúčastnilo 20 pedagogických pracovníků různých typů škol a školských zařízení okresu Bruntál.

Za nezištnou pomoc při organizaci výcvikových bloků děkujeme i v tomto roce nadšencům z Krajského střediska volného času JUVENTUS, Karviná, p.o. - Centrum Bruntál, jmenovitě Janě Frankové a Davidu Klausovi (vedoucímu centra).

Adaptační kurz 2008    Adaptační kurz 2008    Adaptační kurz 2008

Adaptační kurz 2008    Adaptační kurz 2008